fredemarksgaard-rideklub-01.jpg
fredemarksgaard-rideklub-02.jpg
fredemarksgaard-rideklub-03.jpg
fredemarksgaard-rideklub-04.jpg
fredemarksgaard-rideklub-05.jpg
fredemarksgaard-rideklub-06.jpg
fredemarksgaard-rideklub-07.jpg
fredemarksgaard-rideklub-08.jpg
fredemarksgaard-rideklub-09.jpg
fredemarksgaard-rideklub-10.jpg
fredemarksgaard-rideklub-11.jpg
fredemarksgaard-rideklub-12.jpg

Om vores rideklub

Fredemarksgaard rideklub ligger i det nordøstlige Odense i naturskønne omgivelser, ca. 500 m fra Odense Fjord.

I området er der et rigt fugleliv. Vi har et tæt samarbejde med ornitologer. I rideklubben er der mulighed for at se bl.a. tårnfalke og ugler, da der er sat redekasser op forskellige steder på ejendommen. Derudover har vi en meget stor bestand af svaler, både landsvaler og bysvaler. Det rige fugleliv er medvirkende til at vi ikke har noget forbrug af pesticider idet svalerne står for fluebekæmpelsen i staldene. Rovfuglene står for bekæmpelse af mus og rotter.

Det betyder meget for os, at vi i vores drift tænker bæredygtigt, da det er vigtigt med vores rideklubs beliggenhed at vi tager hensyn til miljøet.

Det er muligt at have 60 heste opstaldet på Fredemarksgaard rideklub.

Det er vigtigt for os at hestenes behov tilgodeses bedst muligt. Dette gør vi blandt ved at hestene fodres 8 gange dagligt (foderautomater). Derudover er der mulighed for at hesten i stalden får wrap 2-3 gange dagligt. Strøelse med træpiller sikre et godt indeklima. De mange folde giver god mulighed for at alle heste kan komme på fold dagligt sammen med faste foldkammerater.

Fredemarksgaard Rideklub opfylder de lovkrav der er gældende efter 2020 for staldfaciliteter og foldkrav.

Fredemarksgaard Rideklub har ca. 125 medlemmer. Rideklubben kendetegnes ved et godt socialt miljø, hvilket kan ses på den store forskellighed på rideklubbens medlemmer. Rytterne der rider på distriks- og landsstævneniveau inspirerer øvrige ryttere i deres træning. Der er samtidig stor forståelse for, at ikke alle har de samme ambitioner med deres ridning. Det vigtigste er at det enkelte medlem finder glæde ved omgangen med sin hest.

Det er også vigtigt, at ryttere og forældre der kun kommer i vores rideklub en gang om ugen føler sig velkomne. Vi forsøger derfor at holde fast i en ”ånd” hvor alle hilser på hinanden. Ligeledes er det vigtigt at ”sige farvel” når man går, både pga. det sociale aspekt, men også set ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.

 

Velkomst folder

Hent indmeldelsesblanket

Love for Fredemarksgaard Rideklub

Sikkerhedsregler

Ridehusregler